NODA navn

NODA til tjeneste 1.0: Velkommen til første samling

Tid: 14.06.18 Kl. 09.00
Sted: Scandic Havet Bodø

Første av fem samlinger i vårt Tjenestedesignprogram blir holdt i Bodø på Scandic Havet torsdag 14. juni og fredag 15. juni.

Halogen vil lede oss gjennom disse to dagene og gi en solid innføring i tjenestedesignmetode. På første samling blir det også gitt en oversikt over kursets innhold og læringsmål. Det blir gruppearbeid, innføring i hvordan utvikle en god designbrief, herunder definering av problemstilling, leveranser, kritiske faktorer med mer.

PROGRAM
Dag 1 Torsdag 14. juni
09:00 Velkommen
(mer info kommer)
17:00 Slutt

19.00 Middag (frivillig / betales selv)

Dag 2 Fredag 15. juni
09:00 Velkommen
(mer info kommer)
15:30 Avsluttning av samling nr 1, samt veien videre.
16:00 Vel hjem

Kart

Bildene fra dagen finner du her.

Film Samling 1