NODA navn

Aktiviteter:

Sommerfest 2018

Prosjektet er oppfølgeren til tidligere års bakgårdsfest, men i år gjennomfører vi med en original liten vri. Vi transformerer nemlig ikke en bakgård, men et havnebasseng!

NODA til tjeneste 1.0: Velkommen til første samling

Første av fem samlinger i vårt Tjenestedesignprogram blir holdt i Bodø på Scandic Havet torsdag 14. juni og fredag 15. juni.

Workshop i tjenestedesign, Troms

Næringsforening Tromsregionen har invitert oss til å holde workshop i Tjenestedesign for Økonomilederforum 

Påfyll: Mellom Rom (arkitektur), Svolvær

Mennesker beveger seg mellom rom og i ulike rom gjennom døgnet, årstidene og livet. Arkitektur kan utforme rommene slik at de legger til rette for de gode opplevelsene. 

Workshop: Plastfri Troms

Hvordan kan vi redusere plastbruk i Troms? NODA levererer workshop om temaet for Klimapartnere.

Temakveld: Arkitektur skaper verdi, Tromsø

Vi legger til rette for workshopen ”Arkitektur Skaper Verdi” for arkitetker i Tromsø!

Temakveld: Arkitektur skaper verdi, Bodø

Vi legger til rette for seminar om ”Arkitektur Skaper Verdi” for arkitekter i Bodø!

Relansering: Arkitekturguide for Nord-Norge og Svalbard

Arkitekturguiden inneholder informasjon om byggverk og landskapsarbeider i Nordland, Troms, Finnmark og på Svalbard. Det er arkitektur som er skapt fra middelalderen og fram til vår tid - og som står i landskapet i dag.

PÅFYLL: Landskapsarkitektur - Sortland

Forskning viser at vi blir stadig mer inaktive og at nesten 1/4 av befolkningen mellom 16-24 år opplever ensomhet (SSB). - Dette er utfordringer som vi kan bidra til å gjøre noe med i våre utendørs fellesrom; parkene, torgene, lekeområdene og bygatene.