NODA navn

Aktiviteter:

PÅFYLL: Landskapsarkitektur - Sortland

Forskning viser at vi blir stadig mer inaktive og at nesten 1/4 av befolkningen mellom 16-24 år opplever ensomhet (SSB). - Dette er utfordringer som vi kan bidra til å gjøre noe med i våre utendørs fellesrom; parkene, torgene, lekeområdene og bygatene.

Designworkshop: Profilutvikling, Svalbard

Hvordan kommuniserer vi hvem vi er?

Kunsthall Svalbard og Nordnorsk Design og Arkitektursenter (NODA) inviterer til: Designworkshop om profilutvikling. 

PÅFYLL: Skiltmaler Gundersen

12.april inviterer vi til en kveld med maling, skilt og stødige hender! 

Workshop: Emballasjedesign

Hvilken betydning har emballasje; For hvert enkelt produkt, bedriften som produserer og selger produktet og for samfunnet?

SE:NODA Filmvisning, Bodø

NODA inviterer til minglekveld og første utgave av SE:NODA: filmvisning av serien Abstract - Art of Design. 

Seminar om russisk design og arkitektur

Norge/Russland, same same, but different?

Som andre del av det norsk-russiske kompetansesamarbeidet, stiller NODA og Tromsø som vertskap for den russiske design- og arkitekturdelegasjonen. 

Workshop: Design som kommunikasjonsverktøy for utstillingsarenaer

I samarbeid med Se Kunst i Nord-Norge (SKINN) arrangerer vi workshop i hvordan å bruke design som kommunikasjonsverktøy for utstillingsarenaer.

Årsmøte ++

02.Februar går årsmøte av stabelen og likt med tidligere år, vil årsmøtet også by på faglig påfyll. Denne gangen vil temaet være møbeldesign og Kim Daniel Arthur fra Ekte vil holde foredrag. 

Designutveksling i Arkhangelsk

NODA delegasjonen holder foredrag på begge dager av "Design and architecture: changing life quality"konferanse.