NODA navn

Aktiviteter:

Temakveld: Arkitektur skaper verdi, Bodø

Vi legger til rette for seminar om ”Arkitektur Skaper Verdi” for arkitekter i Bodø!

Relansering: Arkitekturguide for Nord-Norge og Svalbard

Arkitekturguiden inneholder informasjon om byggverk og landskapsarbeider i Nordland, Troms, Finnmark og på Svalbard. Det er arkitektur som er skapt fra middelalderen og fram til vår tid - og som står i landskapet i dag.

PÅFYLL: Landskapsarkitektur - Sortland

Forskning viser at vi blir stadig mer inaktive og at nesten 1/4 av befolkningen mellom 16-24 år opplever ensomhet (SSB). - Dette er utfordringer som vi kan bidra til å gjøre noe med i våre utendørs fellesrom; parkene, torgene, lekeområdene og bygatene.

Designworkshop: Profilutvikling, Svalbard

Hvordan kommuniserer vi hvem vi er?

Kunsthall Svalbard og Nordnorsk Design og Arkitektursenter (NODA) inviterer til: Designworkshop om profilutvikling. 

PÅFYLL: Skiltmaler Gundersen

12.april inviterer vi til en kveld med maling, skilt og stødige hender! 

Workshop: Emballasjedesign

Hvilken betydning har emballasje; For hvert enkelt produkt, bedriften som produserer og selger produktet og for samfunnet?

SE:NODA Filmvisning, Bodø

NODA inviterer til minglekveld og første utgave av SE:NODA: filmvisning av serien Abstract - Art of Design. 

Seminar om russisk design og arkitektur

Norge/Russland, same same, but different?

Som andre del av det norsk-russiske kompetansesamarbeidet, stiller NODA og Tromsø som vertskap for den russiske design- og arkitekturdelegasjonen. 

Workshop: Design som kommunikasjonsverktøy for utstillingsarenaer

I samarbeid med Se Kunst i Nord-Norge (SKINN) arrangerer vi workshop i hvordan å bruke design som kommunikasjonsverktøy for utstillingsarenaer.