NODA navn

NODA til tjeneste 1.0: Velkommen til andre samling

Tid: 16.08.18 Kl. 11.00
Sted: Framsenteret, Tromsø

Andre av fem samlinger i vårt Tjenestedesignprogram blir holdt i Tromsø på Framsenteret, torsdag 16. august. På denne samlingen vil vi ha fokus på den viktige innsiktsfasen.

I hjemmelekse til denne samlingen har designerne laget en tjenestedesignbrief og prosjektplan med respektive casepartner. Så vi starter dagen med en presentasjon av casene og prosjektplanene. Halogen vil så lede oss igjennom en introduksjon til innsiktsfasen, aktørkartlegging & tjenestereiser. 

Noen av læringsmålene denne samlingen er øvelse i presentasjon av tjenestedesignbrief, kjennskap til tilnærminger og metode innen etablering av verdinettverk, innhenting av brukerinnsikt og utvikling av tjenestereiser.

PROGRAM
Torsdag 16. august
11:00 Velkommen
11:10 Meditere med Marte
11:15 Presentasjoner (TROMS)

12:30-12.45 PAUSE

12:45 Presentasjoner (NORDLAND)


14:00-15:00 LUNCH (Polaria)

15:00 Introduksjon til innsiktsfasen
15:30 Gruppearbeid

16:15-16.30 PAUSE

16:30 Analyse av innsikt
17:00 Gruppearbeid
17:30 Oppsummering av dagen + oppgave til neste samling
18:00 Slutt
18:10 kort besøk til NODA sine lokaler på Flow

19.00 Middag på Casa Inferno

Bildene fra dagen finner du her.

Film fra dagen ser du her.