NODA navn

Morrakaffe: Klimahus

Tid: 27.09.18 Kl. 08.15
Sted: Tromsø

Hva er miljøvennlighet i bygg? Et miljøvennlig bygg handler om mer enn energieffektivitet. Materialitet, helse og livsløp er viktige aspekter når vi diskuterer bygg i et bærekraftig perspektiv.

08:15 Frokostservering. Frukt, bakverk, kaffe og te.
08:30 Foredrag av Camilla Aurora Bersvendsen
09:00 Spørsmål og Svar

Arrangement: https://www.facebook.com/event...
Påmelding: post@no-da.no

Foredragsholder er Camilla Aurora Bersvendsen, hun jobber i ArcticActiveHouse og de jobber bærekraftige løsninger i bygg med fokus på materialitet og inneklima.

Hva er miljøvennlighet i bygg?

Et miljøvennlig bygg handler om mer enn energieffektivitet. Materialitet, helse og livsløp er viktige aspekter når vi diskuterer bygg i et bærekraftig perspektiv. Kanskje det er på tide å børste støvet av gammel kunnskap og se hvordan tradisjonelle/alternative løsninger lar seg optimaliseres/kombinere med dagens behov?

Kanskje det er på tide å åpne opp for alternative tilnærminger til den nye etablerte standarden?

Passivhus standarden og fokus på energiregnskap har viden tatt over for en miljøkritisk tilnærming til byggeri. For å løse klimautfordringene og nå de politiske klimamålene trenger vi en bransje med innovasjon, utprøving og mangfoldighet -hvor arkitekter og utbyggere kan optimalisere for løsninger som bidrar på flere plan. Hva skjer med dagens byggeri om vi bytter ut energiregnskap med klimaregnskap? Og hvordan påvirker de nye byggene habitantens helse?

vi gleder oss til et fantastisk foredrag!

Hvis dere har lyst til å lese mer om foredragsholder Camilla finnes det en artikkel her om hva hun driver med:

https://goo.gl/rtw2Ru

Arrangementet er sponset av Troms Fylkeskommune og ArcticActiveHouse

Bildene fra dagen finner du her