NODA navn

Designutveksling i Arkhangelsk

Tid: 25.11.17 Kl. 10.00
Sted: Russland

NODA delegasjonen holder foredrag på begge dager av "Design and architecture: changing life quality"konferanse. 

I Nordvest-Russland, dvs. Arkhangelsk, Murmansk og Petrozavodsk utvikler designvirksomheter og kreative industrier seg raskt, og det samme skjer i Nord-Norge. Fagfeltet i begge regionene har felles utfordringer og muligheter knyttet til det å drive bedrift langt nord,  på ikke-sentraliserte steder. Tross disse likheter har det fram til i dag ikke vært noen form for samarbeid/kontakt mellom nordnorske og nord-russiske designere. Dette ønsker vi å gjøre noe med.  

Hovedmålet med forprosjektet er å utvikle et prosjekt for et eventuelt samarbeid videre på tvers av profesjonelle miljøer innen design og arkitektur i Nord-Norge og Nord-Russland. Kompetanseutvikling og nettverksbygging er grunnsteinene i prosjektet.

Prosjektet har to faser. Les mer om det her