NODA navn

Hva skjer innen design og arkitektur i Nord-Norge?

NODA vil vekke nysgjerrighet og inspirere til nytenking rundt bruk av design og arkitektur i Nord-Norge gjennom seminarer, workshops, debatter og utstillinger. Vi involverer og engasjerer et bredt lag av befolkningen, og inviterer til dialog mellom faggrupper. Mer?

Arrangement

Bransjetreff

Velkommen til bransjetreff for Finnmark -
Løkkeveien 33, i Alta sentrum, Gjensidige gården

Nyheter:

Hvorfor er design som omstillingsverktøy viktig for nordnorsk handelsnæring?

I forrige uke deltok NODA på næringslivslunsj, arrangert av Næringsforeningen i Tromsøregionen.

Mener Nord-Norge kan bli ledende innen tjenestedesign

Flere og flere, både i privat og offentlig sektor benytter seg av tjenestedesign. Likevel havner oppdragene utenfor landsdelen vår. Det vil NODA gjøre noe med. 

10 caser gjennomførte Tjenestedesignprogrammet

I 2018 gjennomførte 10 bedrifter og organisasjoner i Nordland og Troms Tjenestedesignprogrammet i regi av NODA.